Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế”:
TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular2) và server-side (NodeJS).
Ứng dụng của TypleScript được dùng để:
- Dễ phát triển dự án lớn
- Nhiều Framework lựa chọn: AngularJS 2.0, Ionic 2.0, ...
- Hỗ trợ các tính năng của Javascript phiên bản mới nhất
- Là mã nguồn mở
- Viết bằng một loại Javascript “cao cấp” hơn
Đối tượng của khóa học này là:
- Sinh viên, người đi làm về lập trình web muốn học một cách bài bản từ đầu về ngôn ngữ lập trình typescript. 
- Những bạn muốn tiếp cận công nghệ làm web mới dựa trên nền tảng js như nodejs, angular js >2.x ...nhưng chưa  có kiến thức nền về lập trình typescript.
- Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình về Frontend và Backend bằng cách sử dụng ngôn ngữ typescript.
- Những bạn muốn nâng cao kiến thức về lập trình Frontend 
- Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty lập trình web hiện này.
- Khóa học dành cho các bạn muốn tự viết hiệu ứng, tương tác của website mà không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng bên ngoài.
 
Nội dung khóa học “Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế”:
• Giới thiệu và cài đặt Typescrip.  
• Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript. 
• Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript. 
• Bốn kiểu function trong Typescript. 
• Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng. 
• Cơ bản về Class và Instance. 
• Ý nghĩa của Static và Exetends. 
• Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript.
VÀ CÒN NHIỀU NỘI DUNG KHÁC ĐANG CHỜ BẠN KHÁM PHÁ!!! 
 
Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Đức Việt
• Tốt nghiệp CNTT - khóa 49 ĐH Bách Khoa Hà Nội
• Giảng viên Thiết kế tại FPT - Arena. 
• Tham gia hiệu đính và dịch rất nhiều đầu sách về thiết kế web cho hệ thống thư viện đại học FPT.
• Thầy đã có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web và có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
• Ngoài ra thầy còn tham gia rất nhiều dự án web cho FPT, dạy các shortcourse cho người đi làm và các dự án Freelance khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.
 
Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:
• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...
• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Phần 01 - Giới thiệu và cài đặt Typescript
2 video 0 bài tập
001 - Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
002 - Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file

Phần 02 - Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript
2 video 0 bài tập
003 - Kiểu dữ liệu string trong type script
004 - Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string

Phần 03 - Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript
3 video 0 bài tập
005 - Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
006 - Kiểu dữ liệu Any
007 - Kiểu dữ liệu void trong Typescript

Phần 04 - Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript
2 video 0 bài tập
008 - Ép kiểu trong typescript
009 - Tổng kết phần kiểu dữ liệu

Phần 05 - Bốn kiểu function trong Typescript
4 video 0 bài tập
010 - Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript - return function
011 - Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
012 - Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
013 - Kiểu function thứ 4 - Function không cần function

Phần 06 - Tại sao phải lập trình hướng đối tượng
2 video 0 bài tập
014 - Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng
015 - Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng

Phần 07 - Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng
3 video 0 bài tập
016 - Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
017 - Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
018 - Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

Phần 08 - Cơ bản về Class và Instance
2 video 0 bài tập
019 - Tạo class thế nào
020 - Tạo instance thế nào

Phần 09 - Luyện tập về Class
2 video 0 bài tập
021 - Bài tập 2 về class
022 - Bài tập tổng hợp 3 - Class và Enum

Phần 010 - Ý nghĩa của Static và Exetends
4 video 0 bài tập
023 - Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
024 - Kế thừa trong typescript - Phần 1
025 - Kế thừa trong typescript - Phần 2
026 - Kế thừa trong typescript - Phần 3

Phần 011 - Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript
3 video 0 bài tập
027 - Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không
028 - Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 1
029 - Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 2

Phần 012 - Lý thuyết về Accessor trong Typescript
3 video 0 bài tập
030 - Lý thuyết về Accessor trong Typescript
031 - Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
032 - Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu

Phần 013 - Abstract là gì
2 video 0 bài tập
033 - Sử dụng Abstract Class trong Typescript
034 - Sử dụng Abstract method trong typescript

Phần 014 - Generic sử dụng thế nào
3 video 0 bài tập
035 - Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
036 - Sử dụng Generic trong class
037 - Generic Class sử dụng trong Typescript

Phần 015 - Thực hành Interface trong Typescript
2 video 0 bài tập
038 - Interface trong lập trình hướng đối tượng
039 - Interface Class sử dụng trong Typescript

Phần 016 - Namespace và Export
1 video 0 bài tập
040 - Export trong Typescript

Phần 017 - Giới thiệu Project lập trình ứng dụng bằng Typescript
2 video 0 bài tập
041 - Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
042 - Dựng giao diện - phần HTML cho ứng dụng

Phần 018 - Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng
2 video 0 bài tập
043 - Xử lý phần HTML cột phải
044 - Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng

Phần 019 - Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4
2 video 0 bài tập
045 - Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
046 - Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome

Phần 020 - Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm
2 video 0 bài tập
047 - Tạo Class
048 - Lập trình các hàm tương tác với đối tượng

Phần 021 - Class thứ hai - class Quản lý hàng và các phương thức thao tác với sản phẩm
1 video 0 bài tập
049 - Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng

Phần 022 - Class thứ ba - Class giỏ hàng
2 video 0 bài tập
050 - Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
051 - Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng

Phần 023 - Class thứ tư - Class quản lý giỏ hàng
1 video 0 bài tập
052 - Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng

Phần 024 - Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code
3 video 0 bài tập
053 - Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
054 - Cài đặt cơ bản trước khi code
055 - Cách tạo file tsconfig-json

Phần 025 - Xử lý hàm Constructor
2 video 0 bài tập
056 - Xử lý Constructor
057 - Cách 2 xử lý Constructor

Phần 026 - Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện
3 video 0 bài tập
058 - Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
059 - Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện
060 - Thao tác với HTML

Phần 027 - Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay
2 video 0 bài tập
061 - Phương thức mua hàng
062 - Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay

Phần 028 - Truyền tham số vào hàm getSanPhamById
2 video 0 bài tập
063 - Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
064 - Viết hàm getSanPhamById

Phần 029 - Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng
2 video 0 bài tập
065 - Thao tác với class quản lý giỏ hàng
066 - Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Phần 030 - Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
2 video 0 bài tập
067 - Viết hàm kiểm tra sản phẩm
068 - Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Phần 031 - Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng
2 video 0 bài tập
069 - Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
070 - Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript

Phần 032 - Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng
2 video 0 bài tập
071 - Tính số lượng sản phẩm
072 - Tính giá sản phẩm

Phần 033 - Viết hàm Update giỏ hàng
2 video 0 bài tập
073 - Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
074 - Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Phần 034 - Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
2 video 0 bài tập
075 - Truyền nội dung thông qua HTML
076 - Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

Phần 035 - Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo
2 video 0 bài tập
077 - Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
078 - Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng

Phần 036 - Tổng kết
1 video 0 bài tập

079 - Tổng kết
Bài tập cuối khóa
Tài liệu tải về
Đánh giá góp ý khóa học
Khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 12 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 498,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Getting Started as a Web Developer

Course Goal: Kickstart Your Development Environment Basics of Version Control with Git Basics of Command Line Basics of Sublime Text

Introduction to Structured Query Language (SQL)

In this course you'll walk through installation steps for installing a text editor installing MAMP or XAMPP (or equivalent) and creating a MySql Database. You'll learn about single table queries...

Building Cloud Services with the Java Spring Framework

This MOOC describes by example how to build cloud services via the use of object-oriented design techniques; Java programming language features; Java Servlets the Java Spring Framework; and cloud computing...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top