Lập trình Python cơ bản

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Lập trình Python cơ bản”:
Đây là khóa học dành do: 
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Python
 
Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học, cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...
 
Nội dung khóa học “Lập trình Python cơ bản”:
• Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python
• Cách tạo và gọi hàm trong Python
• Xử lý mảng
• Xử lý list
• Xử lý chuỗi 
• Xử lý tập tin
• Các biểu thức điều kiện, các vòng lặp
• Thiết kế giao diện với tkinter
 
Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh
• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 
• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 
• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.
• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.
• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.
 
Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:
• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...
• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
4 video 0 bài tập
1. Có nên học lập trình Python?
2. Cách tải và cài đặt Python
3. Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
4. Tạo Project Python trong PyCharm

Phần 2: Các khái niệm cơ bản
10 video 0 bài tập
5. Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
6. Cách ghi chú lệnh trong Python
7. Các toán tử thường dùng trong Python
8. Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
9. Các kiểu xuất dữ liệu
10. Các loại lỗi trong Python
11. Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
12. Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
13. Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
14. Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các biểu thức điều kiện
11 video 0 bài tập
15. Biểu thức Boolean
16. Biểu thức If
17. Biểu thức if ... else
18. Biểu thức If ... elif lồng nhau
19. Biểu thức pass
20. So sánh số thực trong Python
21. Sử dụng if/else như phép gán
22. Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
23. Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
24. Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
25. Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các vòng lặp
11 video 0 bài tập
26.Vòng while
27.Vòng for
28.câu lệnh break
29.câu lệnh continue
30.Lệnh while/else
31.Lệnh for/else
32.Vòng lặp lồng nhau
33.Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
34.Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
35.Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
36.Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng
11 video 0 bài tập
37. Các hàm toán học 1sqrt, pow, log10, exp, degrees, radians, fabs
38. Các hàm toán học 2lượng giác
39. round
40. Time
41. Random
42. exit
43. eval
44. Bài tập rèn luyện-Game đoán số
45. Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
46. Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
47. Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Cách xây dựng hàm
13 video 0 bài tập
48. Khái niệm về hàm
49. Cấu trúc tổng quát của hàm
50. Cách gọi hàm
51. Nguyên tắc hoạt động của hàm
52. Viết tài liệu cho hàm
53. Global Variable
54. Parameter mặc định
55. Lambda Expression
56. Giới thiệu về hàm đệ qui
57. Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
58. Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
59. Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
60. Các bài tập tự rèn luyện

Phần 7: Xử lý chuỗi
13 video 0 bài tập
61. Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
62. Hàm upper, lower -in HOA-thường
63. Hàm căn lề: rjust, ljust, center
64. Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip
65. Hàm startsWith, endsWith
66. Hàm find, count
67. Hàm format
68. Hàm tách chuỗi
69. Hàm nối chuỗi
70. Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
71. Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
72. Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
73. Các bài tập tự rèn luyện

Phần 8: List
14 video 0 bài tập
74. Cách khai báo và sử dụng List
75. Cách duyệt List
76. Gán giá trị cho các phần tử trong List
77. Phương thức insert
78. Phương thức append
79. Phương thức remove
80. Phương thức reverse
81. Phương thức sort
82. Slicing
83. List đa chiều
84. Bài tập rèn luyện-xử lý list
85. Bài tập rèn luyện-xử lý list
86. Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
87. Các bài tập tự rèn luyện

Phần 9: Xử lý tập tin
6 video 0 bài tập
88. Vì sao phải lưu tập tin
89. Cách ghi tập tin
90. Cách đọc tập tin
91. Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
92. Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
93. Các bài tập tự rèn luyện

Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter
7 video 0 bài tập
94. Giới thiệu tkinter
95. Cách tạo cửa sổ với tkinter
96. Các control cơ bản trong tkinter
97. Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
98. Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
99. Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
100. Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Tổng kết khóa học
1 video 0 bài tập
101. Project tổng hợp
Bài tập cuối khóa
Đánh giá góp ý khóa học
Khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

python

Thời lượng: 13 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 700,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Javascript nâng cao ES6

Bạn sẽ học được gì? Năm vững kiến thức và các thông tin liên quan về React native. Làm quen với các công cụ: git, nodejs, yarn, Expo, xcode, android...

Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Lập Trình Kotlin Toàn Tập

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, • Có khả năng tiếp cận lập trình Android, • Phát triển...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top