Lập Trình Kotlin Toàn Tập

2.9
Rated 2.9 out of 5

LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP CÙNG TRẦN DUY THANH
Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:
Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android
Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…
Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)
Nội dung của khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”
•  HỌC TRÊN CÔNG CỤ MỚI NHẤTHọc viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như Android Studio, SQL Lite, Sử dụng máy ảo Google và Genymotion,.....•  CÁC KIẾN THỨC TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOKhóa học được xây dựng với nội dung bài giảng chi tiết từ JAVA cơ bản đến lập trình ứng dụng nâng cao trên Android bằng công cụ Android Studio sẽ mang đến cho bạn những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực lập trình di động như :Intent, BroadCast, Service, ProviderContent, SOAP...•  THỰC HÀNH TRÊN ỨNG DỤNG THỰC TẾKhóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm những ứng dụng thực thế trong khóa học.•  CƠ HỘI VIỆC LÀM CAO VÀ TỰ THU NHẶT TRÊN GOOGLE PLAYSau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình di dộng môi trường quốc tế hoặc tự tạo các ứng dụng kiếm tiền từ google play một cách dễ dàng.
Giới thiệu Giảng viên: Ths. Trần Duy Thanh
• Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế - Luật.
• Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android.
• Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Android, lập trình games di động.
• "Tôi đã giảng dạy lập trình Kotlin toàn tập cho hàng ngàn học viên và rất nhiều người trong số đó thành công và đón đầu công nghệ lập trình. Họ tự tay xây dựng ứng dụng và kiếm được tiền từ ứng dụng. Khóa học: "LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP" là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG hoàn thiện (kể cả Android) chỉ sau 6 tuần. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào bạn muốn."
Lợi ích khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”
• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
• Có khả năng tiếp cận lập trình Android
• Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản
• Tạo ứng dụng android nhanh chóng

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin
5 video 0 bài tập
Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin
Bài 2: Cài đặt JDK
Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin
Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education
Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin

Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin
22 video 0 bài tập
Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin
Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin
Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin
Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin
Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản
Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin
Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1
Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2
Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range
Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range
Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step
Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto
Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator
Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin
Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin
Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học
Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học
Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
4 video 0 bài tập
Bài 28: Khái niệm về biệt lệ
Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin
Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug
Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android
4 video 0 bài tập
Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng
Bài 33: Thư viện toán học
Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin
13 video 0 bài tập
Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin
Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin
Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin
Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin
Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin
Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin
Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin
Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin
Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin
Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát
Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome
Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi
Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin
7 video 0 bài tập
Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin
Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin
Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin
Bài 52: Bài tập rèn luyện - Mảng
Bài 53: Bài tập rèn luyện - Collections
Bài 54: Bài tập tự rèn luyện - Mảng
Bài 55: Bài tập tự rèn luyện - Collections

Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin
9 video 0 bài tập
Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng
Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor
Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính
Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter
Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức
Bài 61: Các loại phương thức
Bài 62: Tham chiếu this
Bài 63: Kỹ thuật Overloading
Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin

Phần 8: Kế thừa trong Kotlin
5 video 0 bài tập
Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa
Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class
Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface
Bài 68: Overriding Method
Bài 69: Tính đa hình

Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin
5 video 0 bài tập
Bài 70: Data Classes
Bài 71: Nested Classes
Bài 72: Inner Classes
Bài 73: Enum Classes
Bài 74: Extensions Method trong Kotlin

Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)
4 video 0 bài tập
Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên
Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên
Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person
Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin
12 video 0 bài tập
Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin
Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin
Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin
Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin
Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin
Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm
Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank
Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file
Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file
Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file
Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file

Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin
5 video 0 bài tập
Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện
Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1
Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm
Bài 93: Bài tập rèn luyện - giao diện - Quản lý phòng ban
Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin

Phần 13: Tổng hợp
1 video 0 bài tập
Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học
Đánh giá sau khóa học
Các khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 19 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 700,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Javascript nâng cao ES6

Bạn sẽ học được gì? Năm vững kiến thức và các thông tin liên quan về React native. Làm quen với các công cụ: git, nodejs, yarn, Expo, xcode, android...

Lập trình Python cơ bản

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python, • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top