Lập trình Java trong 4 tuần

2.9
Rated 2.9 out of 5

Khởi đầu bởi Sun Microsystems vào năm 1991, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong giới lập trình viên. Nó được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Web, phần mềm tùy chỉnh, cổng thông tin điện tử, bao gồm các giải pháp thương mại điện tử trên Web và di động.

Sự phổ biến của ngôn ngữ này đã làm nảy sinh một nguồn lực lập trình viên Java không nhỏ cho các công ty phần mềm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nói cách khác, học lập trình Java sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và những mức lương hấp dẫn.

Khóa học Lập trình Java trong 4 tuần do Kyna.vn và giảng viên Trần Duy Thanh đồng biên soạn sẽ là cẩm nang hoàn hảo để giúp bạn nhanh chóng làm chủ Java và phát triển trên con đường sự nghiệp của mình.

Đặc điểm nổi bật của khóa học
- Lập trình hướng đối tượng căn bản
- Dành cho các đối tượng chưa biết gì về lập trình hoặc muốn nâng cao chuyên môn để phục vụ nhu cầu công việc trong thời gian chỉ 4 tuần.
- Học viên được đào tạo bởi giảng viên Trần Duy Thanh đã có kinh nghiệm thực tế và giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực lập trình.
- Số lượng bài tập thực hành phong phúc và có tính ứng dụng cao.
- Học Online giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian mà vẫn học lập trình Java hiệu quả - dễ dàng.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:
- Nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web.
- Cài đặt và Coding Java thành thạo.
- Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai nhiều loại ứng dụng khác nhau.
- Sử dụng thành thạo Array List, HarshMap…
- Dễ dàng tiếp cận với các khóa học lập trình Android, lập trình Game mobile, lập trình iOS…

Hãy tham gia học lập trình Java Online ngay hôm nay tại Kyna.vn để được các chuyên gia hàng đầu hỗ trợ bạn tốt nhất!

Phần 1Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
6 video 0 bài tập
Bài 0: Group hỗ trợ học viên
Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
Bài 3: Cài đặt JDK
Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

Phần 2Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
17 video 0 bài tập
Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
Bài 11: Khai báo biến trong Java
Bài 12: Các phép toán trong Java
Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
Bài 15: Cấu trúc switch
Bài 16: Vòng lặp while
Bài 17: Vòng lặp do..while
Bài 18: Vòng lặp for
Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

Phần 3Xử lý lỗi trong Java
5 video 0 bài tập
Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
Bài 25: Cách sử dụng try ... catch
Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
Bài 27: Ý nghĩa của throw
Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

Phần 4 Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
5 video 0 bài tập
Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
Bài 31: Thư viện toán học
Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java
13 video 0 bài tập
Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
Bài 35: Hàm tìm chuỗi
Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
Bài 37: Hàm đổi chuỗi
Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
Bài 41: Cách tách chuỗi
Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa - thường
Bài 43: Bài tập rèn luyện 4
Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2

Phần 6 Xử lý mảng trong Java
8 video 0 bài tập
Bài 47: Khái niệm về mảng
Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
Bài 51: Sắp xếp mảng
Bài 52: Các hạn chế mảng
Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3

Phần 7 Xử lý Collection trong Java
6 video 0 bài tập
Bài 55: Lý do sử dụng collection
Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
Bài 57: Cách sử dụng HashMap
Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4

Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java
18 video 0 bài tập
Bài 61: Các khái niệm về OOP
Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
Bài 63: Các loại phương thức
Bài 64: Overloading method
Bài 65: Tham chiếu this
Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
Bài 67: Các thành phần static
Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
Bài 71: Overriding Method
Bài 72: Tính đa hình
Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
Bài 74: Sử dụng enum trong Java
Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5

Phần 9: Xử lý tập tin trong Java
6 video 0 bài tập
Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
Bài 84: Các bài tập rèn luyện 6

Phần 10 Xử lý đa tiến trình trong Java
5 video 0 bài tập
Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11 Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần
1 video 0 bài tập
Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Tổng kết khóa học
0 video 0 bài tập
Đánh giá và góp ý khóa học
Khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 19 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 500,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Javascript nâng cao ES6

Bạn sẽ học được gì? Năm vững kiến thức và các thông tin liên quan về React native. Làm quen với các công cụ: git, nodejs, yarn, Expo, xcode, android...

Lập trình Python cơ bản

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python, • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top