Lập trình Fullstack với Angular – PHP – MySQL

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL”:
Full-stack developer (FSD) là người có thể làm nhiều công việc liên quan tới databases, servers, systems engineering và client work. Họ có thể là một FSD về di động (mobile stack), web (web stack) hoặc phần mềm (native applications) hay nói cách đơn giản một lập trình viên full stack phải đa năng để có thể làm việc liên chức năng trên "stack" công nghệ. 
Nếu như bạn là:
- Sinh viên, những bạn học lập trình frontend đã biết sơ lược về html/css muốn tiếp cận lập trình backend kết hợp Angular js 1.0
- Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình backend với Angular js. 
- Giúp bạn hiểu bản chất và các ưu điểm của Angular js two-way binding, sự linh hoạt của filter.. thông qua bài tập thực tế
- Mong muốn kiến thức nền của các bạn trước khi học khóa này : Học qua khóa HTML/CSS/Boostrap 4, Học qua khóa lập trình Backend bằng PHP  hoặc kiến thức tương đương
Thì đây là khóa học dành cho bạn để lĩnh hội được kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình Fullstack và ứng vào trong công việc của mình. 
 
Nội dung khóa học “Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL”:
• Hướng dẫn cái đặt cơ bản.  
• Chạy ứng dụng Angular. 
• Thực hành với model trong angular js. 
• Thực hành với Scope và Controller trong Angular js. 
• Học Angular js qua bài tập thực hành. 
• Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js. 
• Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js. 
• Kết nối Angular js với Mysql qua API.
VÀ CÒN NHIỀU NỘI DUNG KHÁC ĐANG CHỜ BẠN KHÁM PHÁ!!! 
 
Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Đức Việt
• Tốt nghiệp CNTT - khóa 49 ĐH Bách Khoa Hà Nội
• Giảng viên Thiết kế tại FPT - Arena. 
• Tham gia hiệu đính và dịch rất nhiều đầu sách về thiết kế web cho hệ thống thư viện đại học FPT.
• Thầy đã có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web và có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
• Ngoài ra thầy còn tham gia rất nhiều dự án web cho FPT, dạy các shortcourse cho người đi làm và các dự án Freelance khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.
 
Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:
• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...
• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Phần 01 - Giới thiệu khóa học
1 video 0 bài tập
001 - Giới thiệu angular js

Phần 02 - Cài đặt cơ bản
2 video 0 bài tập
002 - Cài đặt code editor
003 - Cài đặt plugin

Phần 03 - Chạy ứng dụng angular đầu tiên
2 video 0 bài tập
004 - Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
005 - Sử dụng file template

Phần 04 - Thực hành với model trong angular js
5 video 0 bài tập
006 - Khái niệm và sử dụng ng-model
007 - Sử dụng ng-model với select
008 - Sử dụng ng-model với radio button
009 - Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
010 - ng-show và ng-init

Phần 05 - Thực hành với Scope và Controller trong Angular js
2 video 0 bài tập
011 - Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
012 - Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope

Phần 06 - Học Angular js qua bài tập thực hành
5 video 0 bài tập
013 - Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành - phần html
014 - Viết phần logic của ứng dụng
015 - Hoàn thiện ứng dụng
016 - Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
017 - Sử dụng vòng lặp ng-repeat

Phần 07 - Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js
3 video 0 bài tập
018 - Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
019 - Sử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
020 - Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat

Phần 08 - Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu
2 video 0 bài tập
021 - Tổng kết kiến thức
022 - Làm thật

Phần 09 - Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js
2 video 0 bài tập
023 - Tạo cơ sở dữ liệu
024 - Viết API lấy dữ liệu cho angular

Phần 10 - Kết nối Angular js với Mysql qua API
2 video 0 bài tập
025 - Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
026 - Kết nối angular với Mysql qua API

Phần 11 - Hoàn thiện ứng dụng Angular js - Mysql đầu tiên
2 video 0 bài tập
027 - Viết API sử dữ liệu
028 - Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql

Phần 12 - Tích hợp Angular Material
2 video 0 bài tập
029 - Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
030 - Tích hợp angular material vào view

Phần 13 - Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route
3 video 0 bài tập
031 - Lọc dữ liệu trong angular
032 - Cách viết nhiều controller trong một web
033 - Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành

Phần 14 - Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http
4 video 0 bài tập
034 - Kiến thức cơ bản về Route
035 - Sử dụng HTML5 mode trong angular
036 - Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
037 - Phun dữ liệu ra single-page web app

Phần 15 - Giơi thiệu project Single-page web app số 2
2 video 0 bài tập
038 - Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
039 - Bố cục và sắp xếp file cho project

Phần 16 - Phần route và phân tích dữ liệu
3 video 0 bài tập
040 - Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
041 - Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
042 - Phân tích cơ sở dữ liệu

Phần 17 - Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular
10 video 0 bài tập
043 - Thêm dữ liệu
044 - Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
045 - Giao tiếp dữ liệu bằng API
046 - Tạo view
047 - Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
048 - Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
049 - Sửa dữ liệu bằng Angular
050 - Viết API lưu dữ liệu
051 - Lưu dữ liệu bằng Angular
052 - Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about

Phần 18 - Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ
4 video 0 bài tập
053 - Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
054 - Sửa lỗi router phổ biến trong angular
055 - Xử lý dữ liệu trang contact
056 - Xử lỹ dữ liệu trang tin tức

Phần 19 - Tổng kết phần 1 Angular
1 video 0 bài tập
057 - Tổng kết phần 1

Phần 20 - Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend
1 video 0 bài tập
058 - Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular

Phần 21 - Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện
3 video 0 bài tập
059 - Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
060 - Bước số 2 trong sử dụng thư viện - kiểm soát dữ liệu trả về
061 - Bước số 3 trong sử dụng thử viện - Kết nối cơ sở dữ liệu

Phần 22 - Sử dụng thư viện ui select
3 video 0 bài tập
062 - Thư viện ui select với multiple select
063 - Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
064 - Bước số 3 - Kết nối cơ sở dữ liệu

Phần 22.2 - Hàm xử lý phần form trong angular
5 video 0 bài tập
65- Bài 1 kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
66 - Bài 2 Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
67 - Bài 3 Kiểm tra việc submit của người dùng
68 - Bài 4 Hàm setPristine cho form
69 - Tổng kết phần form trong Angular

Phần 23 - Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản
2 video 0 bài tập
070 - Giới thiệu project làm backend bằng Angular
071 - Cài đặt cơ bản dữ liệu - API - Angular

Phần 24 - Cách sử dụng template admin khi làm backend
2 video 0 bài tập
072 - Cách sử dụng template admin khi làm backend
073 - Dựng template cơ bản

Phần 25 - Tạo route cho các chức năng sử dụng template
5 video 0 bài tập
074 - Dựng Routing cơ bản
075 - Tạo 2 route adduser và userlist

Phần 26 - Chức năng thêm mới người dùng
6 video 0 bài tập
076 - Tạo form thêm người dùng bằng template
077 - Viết API thêm người dùng
078 - Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
079 - Chuyển dữ liệu cho API
080 - Đặt phím tắt cho angular post

Phần 27 - Chức năng đăng nhập
6 video 0 bài tập
081 - Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
082 - Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
083 - Qui trình logic của chức năng đăng nhập
084 - Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
085 - Viết Api xử lý dữ liệu
086 - Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống

Phần 28 - Xử lý chuyển hướng và đăng xuất
6 video 0 bài tập
087 - Xử lý chuyển hướng trong Angular
088 - Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
089 - Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
090 - Đăng xuất
091 - Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
092 - API - Phần dữ liệu

Phần 29 - Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản
2 video 0 bài tập
093 - Angular - Phần dữ liệu

Phần 30 - Tích hợp template admin
5 video 0 bài tập
094 - Tạo giao diện từ template admin
095 - Đưa dữ liệu ra template

Phần 31 - Tích hợp các chức năng trên cùng một page
5 video 0 bài tập
096 - Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
097 - Logic của phần sửa dữ liệu
098 - Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
099 - Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
100 - Tích hợp notification cho giao dịch thành công

Phần 32 - Tổng kết khóa học
1 video 0 bài tập
Bài tập cuối khóa
Tài liệu tải về
Đánh giá góp ý khóa học
Khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 13 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 498,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Getting Started as a Web Developer

Course Goal: Kickstart Your Development Environment Basics of Version Control with Git Basics of Command Line Basics of Sublime Text

Front-End JavaScript Frameworks: Angular

This course concentrates mainly on Javascript based front-end frameworks and in particular the Angular framework (Currently Ver. 6.x). This course will use Typescript for developing Angular application. Typescript features will...

JavaScript jQuery and JSON

In this course we'll look at the JavaScript language and how it supports the Object-Oriented pattern with a focus on the unique aspect of how JavaScript approaches OO. We'll explore...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top