Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:
Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di độngKhóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net WebservicceTham gia khóa học "Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần" ngay hôm nay nhé!

Lợi ích từ khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:
• Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
• Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
• Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
• Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice
 
Đối tượng khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:
• Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web...• Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)• Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS• Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 
Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh
 
• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. • Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
4 video 0 bài tập
Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio

Phần 2: Cài đặt IIS Webserver
2 video 0 bài tập
Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server

Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio
8 video 0 bài tập
Bài 7: Giới thiệu về RESTful
Bài 8: Tạo Web API với HttpGet
Bài 9: Tạo Web API với HttpPost
Bài 10: Tạo Web API với HttpPut
Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete
Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester

Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java
8 video 0 bài tập
Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android
Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android
Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android
Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android
Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android
Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android
Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android
Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android

Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin
12 video 0 bài tập
Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android
Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android
Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android
Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android
Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android
Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android
Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android
Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android
Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android
Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android
Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android
Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android

Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService
12 video 0 bài tập
Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#
Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#
Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#
Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#
Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#
Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#
Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#
Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#
Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C#
Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C#
Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C#
Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C#

Phần 7: Các bài tập rèn luyện
5 video 0 bài tập
Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

Phần 8: AngularJS vs Webservice
2 video 0 bài tập
Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS
Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS
Đánh giá sau khóa học
Các khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 17 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 700,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

No items found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top