Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z”:

Đây là khóa học dành cho:
• Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự... chưa có kinh nghiệm làm thực tế, cần chuẩn bị kiến thức thực tế trước khi ra trường.
• Kế toán viên chưa được làm về thực tế, chưa được trực tiếp làm kế toán thuế, chưa được kê khai, quyết toán về thuế TNCN.
• Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần học để nắm và theo dõi, đôn đốc trong doanh nghiệp.
• Đối tượng khác có nhu cầu...

Khóa học này sẽ tập trung về các vấn đề:
- Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế
- Quy định chung về thuế thu nhập cá nhân
- Tìm hiểu các khoản thu nhập chịu thuế
- Tìm hiểu các khoản thu nhập không chịu thuế, thu nhập miễn thuế
- Phân biệt KHOÁN CHI và HỖ TRỢ
- Cách tính thuế thu nhập cá nhân hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
- Cách tính thuế thu nhập cá nhân hợp đồng lao động dưới 3 tháng
- Nguyên tắc giảm trừ bản thân và giảm trừ người phụ thuộc
- Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất
- Cách xây dựng lương phù hợp để KHÔNG PHẢI ĐÓNG thuế TNCN
- Cách ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ thu nhập cho người lao động và người phụ thuộc
- Hướng dẫn lập bảng lương theo từng loại hợp đồng, tổng hợp lương để lập quyết toán
- Nguyên tắc chung khi kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Thủ tục kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Thủ tục ỦY QUYỀN quyết toán thay về thuế thu nhập cá nhân
- Hướng dẫn THỰC HÀNH CHI TIẾT CÁCH KÊ KHAI THUẾ TNCN HÀNG THÁNG - QUỸ
- Hướng dẫn THỰC HÀNH CHI TIẾT CÁCH LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN CUỐI NĂM.
- Hướng dẫn lập các biểu mẫu, hồ sơ về thuế thu nhập cá nhân
- Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế thu nhập cá nhân.
- Thủ tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
- Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
- Các tình huống về thuế thu nhập cá nhân
- Kê khai, tính thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê (thuê nhà, thuê phương tiện...)
- Kê khai, tính cho cá nhân ký hợp đồng giao khoán...

Tham gia khóa học "Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z" để nâng cao kỹ năng làm báo cáo thuế thu nhập cá nhấn cùng với Kyna.
 
“Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z”:
• Quy định chung về thuế thu nhập cá nhân. 
• Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công. 
• Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
• Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
• Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân.
 
Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng
• Kế toán trưởng - Giảng viên kế toán thực tế. 
• Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán.
• Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm.
• Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA cung cấp miễn phí cho kế toán.
• Thiết lập nhiều ứng dụng kế toán bổ ích cung cấp miễn phí cho kế toán.
• Giảng viên chính các khóa học Online trên siêu thị trực tuyến, gồm: Kế toán thực tế trên Excel, Kế toán thực tế trên MISA, Kinh nghiệm Xử lý hóa đơn chứng từ kế toán, Thuế GTGT, Thuế TNCN....
• Giảng viên của kênh Youtube https://youtube.com/HocKeToanTV với rất nhiều những video dạy làm kế toán miễn phí, từ Excel cho đến MISA.

Chương:1 Giới thiệu và quy định chung
4 video 0 bài tập
Bài1
Bài2: Đôi nét về thuế Thu nhập cá nhân
Bài3: Người nộp thuế thu nhập cá nhân
Bài4: Điều kiện xác định cá nhân cư trú, không cư trú

Chương:2 Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
10 video 0 bài tập
Bài5: Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
Bài6: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 1
Bài7: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 2
Bài8: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 3
Bài9: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 4
Bài10: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 5
Bài11: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 6
Bài12: Làm rõ khoán chi và hỗ trợ thu nhập
Bài13: Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Bài14: Bài tập tính thu nhập miễn thuế

Chương:3 Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân
31 video 0 bài tập
Bài15: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
Bài16: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Bài17: Các khoản giảm trừ và mức giảm trừ
Bài18: Nguyên tắc giảm trừ bản thân
Bài19: Nguyên tắc giảm trừ người phụ thuộc
Bài20: Người phụ thuộc gồm những ai
Bài21: Đăng ký người phụ thuộc
Bài22: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
Bài23: Lập mẫu biểu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Bài24: Thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc không
Bài25: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân - hợp đồng trên 3 tháng - Phần 1
Bài26: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân - hợp đồng trên 3 tháng - Phần 2
Bài27: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 1
Bài28: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 2
Bài29: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 3
Bài30: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 4
Bài31: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 5
Bài32: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng và cá nhân không ký HĐLĐ
Bài33: Lập mẫu cam kết thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh
Bài34: Lập bảng lương với hợp đồng lao động dưới 3 tháng và không ký HĐLĐ
Bài35: Căn cứ tính thuế với cá nhân không cư trú
Bài36: Một số khoản thu nhập chịu thuế khác
Bài37: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cấp cho ai
Bài38: Làm thế nào để có được chứng từ khấu trừ thuế
Bài39: Quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Bài40: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
Bài41: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động - Phần 1
Bài42: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động - Phần 2
Bài43: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người phụ thuộc
Bài44: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc - Phần 1
Bài45: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc - Phần 2

Chương:4 Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân
23 video 0 bài tập
Bài46: Nguyên tắc chung về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Bài47: Kỳ khai thuế thu nhập cá nhân
Bài48: Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
Bài49: Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN
Bài50: Thủ tục ủy quyền quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân
Bài51: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 1
Bài52: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 2
Bài53: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 3
Bài54: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 4
Bài55: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 1
Bài56: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 2
Bài57: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 1
Bài58: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 2
Bài59: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 3
Bài60: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 4
Bài61: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 5
Bài62: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 6
Bài63: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 7
Bài64: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 8
Bài65: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 9
Bài66: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 10
Bài67: Hoàn thuế thu nhập cá nhân
Bài68: Khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Chương:5 Tổng kết
1 video 0 bài tập
Bài69: Tổng kết khóa học
Đánh giá góp ý khóa học.


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 10 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 798,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top