Kế toán thuế tổng hợp trên Excel

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Kế toán tổng hợp trên Excel”:
Đối tượng của khóa học này là:
- Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng,  Kinh tế, Kinh doanh... đã học qua về kế toán.
- Sinh viên năm 3-4  chuẩn bị ra trường cần va chạm và làm chứng từ thực tế để có kinh nghiệm cho công việc sau khi tốt nghiệp.
- Các bạn đã học kế toán nhiều năm nhưng làm trái ngành, không hoặc ít sử dụng, mất căn bản về kế toán.
- Các bạn đã  học kế toán, đã đi làm, nhưng chỉ làm 1 mảng của kế toán ( như kế toán kho, kế toán công nợ....), chưa được va chạm  thực tế, chưa  nhận biết được các chứng từ phát sinh và trình tự phân loại, hạch toán các chứng từ thực tế như thế nào.
- Đã đi làm nhiều năm nhưng còn yếu nghiệp vụ, chưa  biết làm sổ sách kế toán, chưa biết cách  lập cáo cáo tài chính năm.
- Các tượng khác yêu thích kế toán, có nhu cầu học hỏi thêm về kế toán để nâng cao kiến thức bản thân phụ vục cho công việc của mình.
Tham gia khóa học, các bạn sẽ dễ dàng ôn luyện lại được kiến thức về kế toán đồng thời trực tiếp thực hành cùng với nội dung khóa học bằng Excel, giúp các bạn trải nghiệm công việc thật và ôn luyện được kiến thức thường xuyên nhất. Hãy đăng kí ngay!
 
“Kế toán tổng hợp trên Excel”:
- Kiến thức về kế toán trên Excel.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
- Tìm hiểu về kế toán dịch vụ, tài sản cố định, thanh toán, bán hàng,...v.v.
- Quy trình khai báo thuế.
- Hiểu về các bút toán cuối kỳ
  
Lợi ích sau khóa học “Kế toán tổng hợp trên Excel”:
- Lý thuyết các nghiệp vụ kế toán tổng hợp nói chung và kế toán nói riêng.
- Cách sử dụng phần mềm kế toán thông dụng bằng Excel.
- Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kế toán.
 
Giới thiệu giảng viên: Phan Hoan.
Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
Thạc sỹ kinh tế năm 2012.
Chứng chỉ Kiểm toán viên năm 2010.
Chứng chỉ hành nghề thủ tục thuế năm 2011.
Trên 10 năm kinh nghiệm làm Kế toán Kiểm toán.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
Chức vụ: Kiểm toán viên – Phụ trách mảng đào tạo. 

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUNG
4 video 0 bài tập
Bài 01. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel
Bài 02. Hướng dẫn bộ chứng từ để học viên thực hành hiệu quả
Bài 03. Chia sẻ công việc của Kế toán từ khi được cấp ĐKKD đến nộp báo cáo tài chính
Bài 04. Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ vào phần mềm

CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN VỐN BĂNG TIỀN
19 video 0 bài tập
Bài 05. Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt
Bài 06. Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản
Bài 07. Góp vốn bằng tài sản cố định
Bài 08. Tạm ứng tiền cho nhân viên
Bài 09. Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
Bài 10. Ứng trước tiền cho người bán
Bài 11. Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt
Bài 12. Nhận trước tiền của khách hàng
Bài 13. Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền tiếp khách
Bài 14. Chứng từ hạch toán tiền văn phòng phẩm
Bài 15. Chứng từ định khoản hạch toán tiền điện sáng
Bài 16. Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền vận chuyển
Bài 17. Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền thưởng, phúc lợi
Bài 18. Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ
Bài 19. Bộ chứng từ, Định khoản, hạch toán tiền vé máy bay
Bài 20. Chứng từ, hạch toán tiền du lịch, nghỉ mát
Bài 21. Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ giá trị nhỏ
Bài 22. Nộp phạt hành chính, định khoản, hạch toán
Bài 23. Thanh toán tiền lãi tiền gửi và phí quản lý tài khoản

CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA DỊCH VỤ
4 video 0 bài tập
Bài 24. Chứng từ mua hàng đã thanh toán, định khoản, hạch toán
Bài 25. Mua hàng chưa thanh toán
Bài 26. Mua hàng đối trừ tiền ứng trước
Bài 27. Mua dịch vụ chưa thanh toán

CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN
5 video 0 bài tập
Bài 28. Bán hàng thu bằng tiền mặt và tiền gửi
Bài 29. Bán hàng chưa thu tiền
Bài 30. Thu tiền bán hàng
Bài 31. Thanh toán cho nhà cung cấp
Bài 32. Tính và hạch toán chi phí hoa hồng bán hàng

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
3 video 0 bài tập
Bài 33. Chứng từ, định khoản, ghi sổ Tài sản cố dịnh và Khấu hao
Bài 34. Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và phân bổ chi phí trả trước
Bài 35. Giới thiệu quy trình mua sắm tài sản cố định

CHƯƠNG 6. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN BẢO HIỂM
2 video 0 bài tập
Bài 36. Chứng từ, định khoản, ghi sổ chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm
Bài 37. Hạch toán nộp tiền bảo hiểm

CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN TIỀN VAY VÀ CÁC KHOẢN KHÁC
4 video 0 bài tập
Bài 38. Chứng từ hạch toán khoản vay
Bài 39. Tính và hạch toán chi phí lãi vay, khấu trừ thuế từ đầu tư vốn
Bài 40. Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân
Bài 41. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

CHƯƠNG 8. KÊ KHAI THUẾ
2 video 0 bài tập
Bài 42. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT
Bài 43. Hướng dẫn lập Báo cáo sử dụng hóa đơn

CHƯƠNG 9. CÁC BÚT TOÁN CUỐI KỲ, KẾT CHUYỂN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, IN CHỨNG TỪ SỔ SÁCH
12 video 0 bài tập
Bài 44. Tính trị giá xuất kho xác định giá vốn hàng bán
Bài 45. Tính phân bổ và hạch toán chi phí công cụ dụng cụ
Bài 46. Tính phân bổ và hạch toán chi phí khấu hao
Bài 47. Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
Bài 48. Hướng dẫn tính chi phí thuế TNDN hiện hành TK 821
Bài 49. Hạch toán chi phí thuế và kết chuyển kết quả kinh doanh
Bài 50. Thực hành lập Bảng cân đối kế toán
Bài 51. Thực hành lập Báo cáo kết quả kinh doanh
Bài 52. Thực hành lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bài 53. Thực hành lập Thuyết minh Báo cáo tài chính
Bài 54. Hướng dẫn in chứng từ sổ sách bảng biểu kế toán
Bài 55. Soát xét nhanh một số khoản mục và chia sẻ một số công việc khi khóa sổ Lập Báo cáo tài chính

TỔNG KẾT
0 video 0 bài tập
Đánh giá khóa học
Khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 7 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 498,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top