Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm”:
Chi phí và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả (lãi, lỗ) hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc tổ chức kế toán chi phí, tính giá thành sản phẩm một cách khoa học, hợp lý và đúng đắn có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường quản lý tài sản vật tư lao động, tiền vốn một cách hiệu quả. Mặt khác tạo điều kiện tiết kiệm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm. Đó là một trong những yếu tố tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hơn thế nữa, giá thành sản phẩm còn là cơ sở để định giá bán sản phẩm, là cơ sở để đánh giá giá hạch toán kinh tế nội bộ, phân tích chi phí, đồng thời còn là căn cứ để xác kết quả kinh doanh.

Như vậy kế toán chi phí và tính giá thành là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp, chi phối đến chất lượng của các phần hành kế toán khác cũng như chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp.
Do đó, người kế toán trong doanh nghiệp sản xuất cần phải nắm rõ kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm. Tham gia khóa học để bổ sung những kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của kế toán viên bạn nhé!
 
“Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm”:
- Hướng dẫn cài đặt và thao tác cơ bản trên phần mềm kế toán Misa.
- Những quy định và nguyên tắc về kế toán chi phí sản xuất.
- Cách hạch toán tài chính thu chi, vật tư, nhân công, thuế, quản lý…
- Phân loại và phương pháp tính giá thành sản phẩm.
- Lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.
- Công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.
 
Lợi ích sau khóa học “Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm”:
- Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và biết cách vận dụng kiến thức đó trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành.                                 
Giới thiệu giảng viên: Phan Đắc Hoan.
Kiểm toán viên.
Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
Trưởng Chi Nhánh Hà Nội tại Công Ty TNHH Kiểm Toán An Phát AFC.
Thạc sỹ chuyên nghành kinh tế năm 2012.
Chủ nhiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN.
Trưởng ban Tài chính tại Chi nhánh Công ty Sông Hồng 25 - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng.
Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.
Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.                                      

33 video 0 bài tập
Bài 1. Cài đặt phần mềm
Bài 2. Quy trình tập hợp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Bài 3. Nhận vốn góp tạo dòng tiền để phục vụ sản xuất
Bài 4. Hạch toán mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất
Bài 5. Phân bổ chi phí vận chuyển vào giá nguyên vật liệu nhập kho
Bài 6. Hạch toán mua tài sản cố định phục vụ sản xuất
Bài 7. Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất
Bài 8. Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất - tiếp khai báo tăng hàng loạt
Bài 9. Tuyển dụng công nhân sản xuất và khai báo công nhân bộ phận sản sản xuất
Bài 10. Khai báo thành phẩm sản xuất, định mức và đối tượng tập hợp chi phí
Bài 11. Hạch toán xuất nguyên vật liệu vào sản xuất theo lệnh sản xuất và không có lệnh sản xuất
Bài 12. Hạch toán các chi phí phát sinh mua ngoài phục vụ sản xuất sản phẩm
Bài 13. Phân bổ chi phí khâu hao TSCĐ và Chi phí trả trước cho bộ phận sản xuất
Bài 14. Tính trị giá nguyên vật liệu xuất vào sản xuất sản phẩm
Bài 15. Phân bổ chi phí tiền lương trực tiếp cho sản xuất và tạo lập bảng chấm công tự động
Bài 16. Nhập kho số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ
Bài 17. Chọn kỳ tính giá thành, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm
Bài 18. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo hợp đồng, công trình
Bài 19. Tạo dữ liệu chế độ Kế toán theo TT 1332016TT-BTC
Bài 20. Điểm giống và khác biệt khi hạch toán và khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo TT 133
Bài 21. Hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm
Bài 22. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho sản xuất
Bài 23. Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất - khác biệt khi khai báo tăng chi phí
Bài 24. Hạch toán mua tài sản cố định - khác biệt khai báo khấu hao
Bài 25. Phân bổ chi phí công cụ đồ dùng vào sản xuất sản phẩm
Bài 26. Phân bổ chi phí khau hao TSCĐ vào cho sản xuất sản phẩm
Bài 27. Tính tiền lương và phân bổ chi phí tiền lương tự động cho bộ phận sản xuất
Bài 28. Tính trị giá nguyên vật liệu xuất cho sản xuất sản phẩm
Bài 29. Nhập kho sản phẩm hoàn thành trong kỳ
Bài 30. Đánh giá sản phẩm dở dang, xác định kỳ tính giá thành, và lập bảng tính giá thành sản phẩm
Bài 31. Tập hợp chi phí và tính giá thành theo hợp đồng, công trình
Bài 32. Sao lưu phục hồi dữ liệu kế toán
Bài 33. Đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm
Đánh giá khóa học
Khóa học có liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 4 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 298,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Tin học kế toán

Các kỹ năng thực tế về tin học, ứng dụng các phần mềm Excel và Word vào thực hành công tác kế toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top