JavaScript jQuery and JSON

2.9
Rated 2.9 out of 5

In this course we'll look at the JavaScript language and how it supports the Object-Oriented pattern with a focus on the unique aspect of how JavaScript approaches OO. We'll explore a brief introduction to the jQuery library which is widely used to do in-browser manipulation of the Document Object Model (DOM) and event handling. You'll also learn more about JavaScript Object Notation (JSON) which is commonly used as a syntax to exchange data between code running on the server (i.e. in PHP) and code running in the browser (JavaScript/jQuery).

WEEK 1
9 hours to complete
Introduction to JavaScript
We take a quick look at the JavaScript language. We assume that you already know PHP - so it is a pretty quick introduction focusing on what is different about JavaScript.
17 videos (Total 146 min) 7 readings 3 quizzes

WEEK 2
1 hour to complete
JavaScript Objects
We do a quick look at how the JavaScript language supports the Object-Oriented pattern. This is the second time we look at the OO pattern so we focus on the unique aspect of how JavaScript approaches OO.
4 videos (Total 29 min)

WEEK 3
7 hours to complete
Using JQuery
This is a brief introduction to the JQuery library which is widely used to do in-browser manipulation of the Document Object Model(DOM) and event handling.
7 videos (Total 98 min) 1 reading 2 quizzes

WEEK 4
9 hours to complete
JSON - JavaScript Object Notation
In this section we look at JavaScript Object Notation (JSON). JSON is commonly used as a syntax to exchange data between code running on the server (i.e. in PHP) and code running in the browser (JavaScript/JQuery).
9 videos (Total 111 min) 2 readings 3 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  University of Michigan

Thời lượng: 26 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Getting Started as a Web Developer

Course Goal: Kickstart Your Development Environment Basics of Version Control with Git Basics of Command Line Basics of Sublime Text

Front-End JavaScript Frameworks: Angular

This course concentrates mainly on Javascript based front-end frameworks and in particular the Angular framework (Currently Ver. 6.x). This course will use Typescript for developing Angular application. Typescript features will...

Introduction to Structured Query Language (SQL)

In this course you'll walk through installation steps for installing a text editor installing MAMP or XAMPP (or equivalent) and creating a MySql Database. You'll learn about single table queries...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top