Introduction to Programming in Swift 5

2.9
Rated 2.9 out of 5

Welcome to Introduction to Programming in Swift 5.

In this course we will introduce you to the absolute basics of the Swift programming language. Whether you are a brand new programmer or have experience with other programming languages this course is for you.

Some of the things you will learn in this course are:

• An Introduction to Swift 5 programming concepts
• Installing the necessary tools
• Working with data such as Integers and Strings
• Creating reusable code with functions
• Working with data constructs such as arrays and dictionaries
• Object-oriented programming
• Model View Controller

By the end of this course you will know how to build simple programs with the Swift programming language and you will be ready to learn iOS mobile development.

WEEK 1
27 minutes to complete
Installation Setup & Your First Code
2 videos (Total 4 min) 1 reading 1 quiz

2 hours to complete
Variables Strings and Numbers
3 videos (Total 28 min) 3 readings 3 quizzes

WEEK 2
2 hours to complete
Conditional Logic Arrays and Loops
4 videos (Total 63 min) 3 readings 3 quizzes

WEEK 3
3 hours to complete
Dictionaries Functions and Optionals
3 videos (Total 61 min) 3 readings 3 quizzes

WEEK 4
4 hours to complete
Architecture & Object-Oriented Programming in Swift
11 videos (Total 78 min) 3 readings 2 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  LearnQuest

Thời lượng: 11 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top