Introduction to Programming and Animation with Alice

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course is an introductory programming course that combines programming with animation using the programming environment Alice. You will first learn to tell 3D animated stories by programming Aliceʼs 3D objects.

In particular you will learn how to set up a scene to tell a story using storyboarding to move the camera and how to move and rotate objects. You will learn programming concepts such as writing your own instructions repetition making decisions and grouping similar objects together.

In the second half of the course you will learn how to combine the topics you have learned with event programming to build 3D games you and your friends can play.

WEEK 1
1 hour to complete
Course Introduction
5 readings

WEEK 2
5 hours to complete
Producing Animated 3D Movies: Alice Basic Instructions
Welcome to week one! This week you will learn....
20 videos (Total 119 min) 20 readings 12 quizzes

WEEK 3
6 hours to complete
Teaching Your Bunny to Hop: Procedures and Parameters
14 videos (Total 105 min) 22 readings 15 quizzes

WEEK 4
9 hours to complete
If at First You Don't Succeed Try Try Again: Decisions & Repetition
22 videos (Total 256 min) 23 readings 8 quizzes

WEEK 5
6 hours to complete
Variables and Arrays and Functions Oh My!
15 videos (Total 104 min) 18 readings 12 quizzes

WEEK 6
4 hours to complete
Building Your Own Interactive Game
13 videos (Total 86 min) 13 readings 7 quizzes

WEEK 7
4 hours to complete
Surviving the Zombie Apocalypse: Detecting Collisions
14 videos (Total 90 min) 13 readings 5 quizzes

WEEK 8
5 hours to complete
Building Your Own Adventure Game
12 videos (Total 133 min) 14 readings 10 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Duke University

Thời lượng: 41 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

System Validation (3): Requirements by modal formulas

System Validation is the field that studies the fundamentals of system communication and information processing. It allows automated analysis based on behavioural models of a system to see if a...

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top