Introduction to C# Programming and Unity

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course is all about starting to learn how to develop video games using the C# programming language and the Unity game engine on Windows or Mac. Why use C# and Unity instead of some other language and game engine? Well C# is a really good language for learning how to program and then programming professionally.

Also the Unity game engine is very popular with indie game developers; Unity games were downloaded 16.000.000.000 times in 2016! Finally C# is one of the programming languages you can use in the Unity environment.

WEEK 1
8 hours to complete
Starting to Program
In this module you'll learn about the course and get Unity installed and configured. You'll write your first C# console application and C# script in Unity and you'll also learn some of the ways we store and use information in our C# programs.
14 videos (Total 93 min) 16 readings 3 quizzes

WEEK 2
4 hours to complete
Classes and Objects
In this module you'll learn about classes and objects the core of object-oriented programming.
6 videos (Total 33 min) 4 readings 1 quiz

WEEK 3
10 hours to complete
Unity 2D Basics and Selection
In this module you'll learn some of the basic ideas behind using Unity to develop 2D games. You'll also learn how we can make decisions in our code.
18 videos (Total 109 min) 12 readings 1 quiz

WEEK 4
5 hours to complete
Unity Input
In this module you'll learn how we can process user input in our Unity games.
10 videos (Total 59 min) 5 readings 1 quiz


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  University of Colorado System

Thời lượng: 28 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top