Functions Methods and Interfaces in Go

2.9
Rated 2.9 out of 5

Continue your exploration of the Go programming language as you learn about functions methods and interfaces.

Topics include the implementation of functions function types object-orientation in Go methods and class instantiation. As with the first course in this series you’ll have an opportunity to create your own Go applications so you can practice what you’re learning.

WEEK 1
3 hours to complete
MODULE 1: FUNCTIONS AND ORGANIZATION
Continue your exploration of the Go programming language as you learn about functions methods and interfaces. Topics include the implementation of functions function types object-orientation in Go methods and class instantiation. As with the first course in this series you’ll have an opportunity to create your own Go applications so you can practice what you’re learning. The first module introduces the concept of functions and shows you how to use them to manipulate data programmatically. Once again the treatment of the topic begins at a fairly rudimentary level to ensure everyone is starting from the same point in terms of basic concepts.
7 videos (Total 55 min) 8 readings 2 quizzes

WEEK 2
3 hours to complete
MODULE 2: FUNCTION TYPES
This second module continues to explore the use of functions in Go. You’ll continue learning about the capabilities and features of functions and write a routine that solves a practical physics problem.
3 videos (Total 26 min) 3 readings 2 quizzes

WEEK 3
3 hours to complete
MODULE 3: OBJECT ORIENTATION IN GO
Functions in Go have many useful and powerful capabilities which you’ll explore in this module. At the end you’ll develop a Go routine that takes full advantage of Go’s object orientation.
6 videos (Total 28 min) 6 readings 2 quizzes

WEEK 4
3 hours to complete
MODULE 4: INTERFACES FOR ABSTRACTION
This last module rounds out the course by introducing several new concepts including interfaces and polymorphism. You’ll finish the module – and course – by creating a Go routine that creates instances of a class and allows you to query its properties.
6 videos (Total 40 min) 6 readings 2 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Thời lượng: 12 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top