Front-End Web UI Frameworks and Tools: Bootstrap 4

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course will give you an overview of client-side web UI frameworks in particular Bootstrap 4. You will learn about grids and responsive design Bootstrap CSS and JavaScript components. You will learn about CSS preprocessors Less and Sass. You will also learn the basics of Node.js and NPM and task runners like Grunt and Gulp.

WEEK 1
11 hours to complete
Front-end Web UI Frameworks Overview: Bootstrap
This module gives you a quick introduction to full-stack web development and the outline of the course. Then you will learn the basics of Bootstrap setting up a web project using Bootstrap. You will learn about responsive design and the Bootstrap grid system. At the end of this module you need to complete your first assignment.
17 videos (Total 194 min) 22 readings 2 quizzes

WEEK 2
10 hours to complete
Bootstrap CSS Components
This module concentrates on Bootstrap's components that are designed using pure CSS classes. You will learn about Navigation and Navigation bar. Then you will learn about buttons forms tables cards images and media tags alerts and progress bars. At the end of this module you need to complete your second assignment.
14 videos (Total 146 min) 21 readings 2 quizzes

WEEK 3
6 hours to complete
Bootstrap Javascript Components
This module concentrates on Bootstrap's JavaScript based components. You will learn about tabs pills and tabbed navigation collapse accordion scrollspy affix tooltips popovers modals and the carousel. At the end of this module you need to complete the third assignment.
10 videos (Total 77 min) 15 readings 1 quiz

WEEK 4
11 hours to complete
Web Tools
This module rounds out our discussions on Bootstrap JavaScript components. Then we discuss CSS preprocessors Less and Sass. Finally we discuss building and deployment of our Web projects through task automation using NPM scripts and task runners like Grunt and Gulp. The final assignment of this course needs to be completed at the end of this module.
17 videos (Total 220 min) 22 readings 2 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Thời lượng: 38 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Getting Started as a Web Developer

Course Goal: Kickstart Your Development Environment Basics of Version Control with Git Basics of Command Line Basics of Sublime Text

Front-End JavaScript Frameworks: Angular

This course concentrates mainly on Javascript based front-end frameworks and in particular the Angular framework (Currently Ver. 6.x). This course will use Typescript for developing Angular application. Typescript features will...

JavaScript jQuery and JSON

In this course we'll look at the JavaScript language and how it supports the Object-Oriented pattern with a focus on the unique aspect of how JavaScript approaches OO. We'll explore...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top