Enterprise and Infrastructure Security

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course introduces a series of advanced and current topics in cyber security many of which are especially relevant in modern enterprise and infrastructure settings. The basics of enterprise compliance frameworks are provided with introduction to NIST and PCI.

Hybrid cloud architectures are shown to provide an opportunity to fix many of the security weaknesses in modern perimeter local area networks.

WEEK 1
4 hours to complete
Security Awareness Compliance Assessments and Risk
This module includes an introduction to many practical aspects of modern enterprise security including awareness compliance assessments and risk management.
12 videos (Total 66 min) 4 readings 1 quiz

WEEK 2
3 hours to complete
Hybrid Cloud Security
This module provides students with an introduction to the cyber security implications of the enterprise shifting to a hybrid cloud computing model.
10 videos (Total 56 min) 2 readings 1 quiz

WEEK 3
4 hours to complete
Blockchain Anonymity and Critical Infrastructure Protection
This module introduces several advanced topics in cyber security ranging from blockchain usage user anonymity and critical infrastructure protection.
10 videos (Total 77 min) 4 readings 1 quiz

WEEK 4
3 hours to complete
Mobility Security and Deception
This module introduces several advanced topics in cyber security including mobility security and deception – and includes suggestions on career planning for future cyber professionals.
9 videos (Total 47 min) 5 readings 2 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  New York University

Thời lượng: 14 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Azure Infrastructure Fundamentals

Microsoft Azure is a service created by Microsoft to provide cloud computing for creating and managing applications and services using a cloud environment. Azure provides software as a service (SaaS)...

Secure Networked System with Firewall and IDS

In this MOOC we will focus on learning how network systems are secured using firewalls and IDS. This will include understanding the basic components of network security constructing a dual-firewall...

Basic Cryptography and Programming with Crypto API

In this MOOC we will learn the basic concepts and principles of crytography apply basic cryptoanalysis to decrypt messages encrypted with mono-alphabetic substitution cipher and discuss the strongest encryption technique...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top