Develop and Deploy Windows Applications on Google Cloud Platform

2.9
Rated 2.9 out of 5

Learn to deploy and run Microsoft Windows® applications on Google Cloud Platform (GCP). Through lectures and hands-on labs learn how to configure and run Microsoft Windows and Microsoft SQL Server in Google Compute Engine. You will also learn how to develop and deploy ASP.NET applications and deploy them to Google Compute Engine Google App Engine and Google Container Engine.

Course objectives
This course teaches participants the following skills:
• Configuring Microsoft Windows and Microsoft SQL Server in Google Compute Engine
• Deploying ASP.NET MVC applications to Google Compute Engine
• Deploying .NET Core applications to Google Compute Engine Google Compute Engine and Google Container Engine

Pre-requisites
• System-administration or application-development experience with Microsoft Windows
• A general familiarity with cloud computing

WEEK 1
2 hours to complete
Module 1: Introduction to Google Cloud Platform
Get to know the basics of Google Cloud Platform and how to create Windows virtual machines. You'll learn about the scope and structure of GCP options for Windows deployment on GCP and GCP interfaces.
3 videos (Total 18 min) 1 reading 2 quizzes

2 hours to complete
Module 2: Windows Workloads on Google Compute Engine
You'll learn about Google Compute Engine virtual machine options integrating Active Directory with Google Compute Engine virtual machines and running SQL Server in Google Compute Engine for high availability.
4 videos (Total 33 min)

2 hours to complete
Module 3: Developing ASP.NET MVC applications
You'll learn about the model-view-controller structure using Microsoft Visual Studio’s Web Project template to develop in ASP.NET and deploying applications to Microsoft Internet Information Server (IIS) in GCE.
2 videos (Total 20 min)

1 hour to complete
Module 4: Configuring Resilient Workloads
You'll learn about deploying instances across GCP zones using instance groups to create pools of virtual machines and load balancing Windows applications.
2 videos (Total 18 min)

2 hours to complete
Module 5: Delivering Next-Generation ASP.NET Core on GCP
Finally you'll learn about .NET Core and EF Core options for deploying ASP.NET Core applications on Google Cloud Platform and how to deploy ASP.NET Core applications on Google Compute Engine Google Container Engine and Google App Engine.
3 videos (Total 30 min)


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Google Cloud

Thời lượng: 8 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Azure Infrastructure Fundamentals

Microsoft Azure is a service created by Microsoft to provide cloud computing for creating and managing applications and services using a cloud environment. Azure provides software as a service (SaaS)...

Secure Networked System with Firewall and IDS

In this MOOC we will focus on learning how network systems are secured using firewalls and IDS. This will include understanding the basic components of network security constructing a dual-firewall...

Basic Cryptography and Programming with Crypto API

In this MOOC we will learn the basic concepts and principles of crytography apply basic cryptoanalysis to decrypt messages encrypted with mono-alphabetic substitution cipher and discuss the strongest encryption technique...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top