Code Yourself! An Introduction to Programming

2.9
Rated 2.9 out of 5

Have you ever wished you knew how to program but had no idea where to start from?

This course will teach you how to program in Scratch an easy to use visual programming language. More importantly it will introduce you to the fundamental principles of computing and it will help you think like a software engineer.

WEEK 1
2 hours to complete
Your First Computer Program
In this unit you’ll create your very first computer program! You’ll be introduced to basic programming concepts and you’ll familiarise yourself with Scratch.
19 videos (Total 65 min) 6 readings 1 quiz

WEEK 2
2 hours to complete
Code Gone Loopy!
In this unit you’ll keep working with control structures you’ll find out how to use events in your programs and how to incorporate visual and sound effects in Scratch. You’ll also start thinking about the requirements and the design of your program.
19 videos (Total 79 min) 1 reading 1 quiz

WEEK 3
4 hours to complete
Remixing Games
In this unit you’ll have a go at modifying and extending existing games to create new versions. You’ll also learn about software engineering practices for testing and documenting your programs.
11 videos (Total 63 min) 2 readings 2 quizzes

WEEK 4
2 hours to complete
Reusing Your Code
In this unit you’ll be introduced to procedures and cloning in Scratch and you’ll apply these ideas to reuse your code.
11 videos (Total 61 min) 1 reading 1 quiz

WEEK 5
4 hours to complete
Think Like a Software Engineer
In this unit you’ll follow all the steps of software development to create a fun computer game. You’ll also learn about message broadcasting and concurrency.
11 videos (Total 61 min) 1 reading 2 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  The University of Edinburgh

Thời lượng: 13 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top