Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)”:
Khóa học này là dành cho
- Những ai muốn tự tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 
Khóa học cung cấp kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật về: 
- Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
- Hàm và đệ qui
- Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
- Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...
- Danh sách liên kết: Đơn, đôi
- Stack và Queue
- Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
- Cơ bản về đánh giá giải thuật
 
Nội dung khóa học “Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)”:
• Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
• Giải thuật đệ qui
• Các giải thuật tìm kiếm
• Các giải thuật sắp xếp
• Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead
• Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail
 
Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh
• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 
• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 
• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.
• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.
• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.
 
Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:
• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...
• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
3 video 0 bài tập
Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị

Phần 2: Giải thuật đệ qui
11 video 0 bài tập
Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động
Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)
Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)
Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)
Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)
Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)
Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)
Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2
Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp
Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội
Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm
9 video 0 bài tập
Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng
Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở
Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc
Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở
Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc
Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở
Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở
Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc
Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các giải thuật sắp xếp
22 video 0 bài tập
Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng
Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết
Bài 26: Bubble Sort - Triển khai
Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước
Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết
Bài 29: Selection Sort - Triển khai
Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước
Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết
Bài 32: Insertion Sort - Triển khai
Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước
Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết
Bài 35: Interchange Sort - Triển khai
Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước
Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết
Bài 38: Quick Sort - Triển khai
Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước
Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết
Bài 41: Merge Sort - Triển khai
Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước
Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở
Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc
Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead
14 video 0 bài tập
Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết
Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn
Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn
Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn
Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
Bài 56: Hủy danh sách
Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail
12 video 0 bài tập
Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn
Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn
Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

Phần 7: Tổng kết khóa học
3 video 0 bài tập
Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện
Đánh giá góp ý khóa học
Khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 22 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 700,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Lập trình Webservice cho Di Động

Bạn sẽ học được gì? Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful). Kiến thức về Microsoft SQL Server. Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top