C# nâng cao

2.9
Rated 2.9 out of 5

“C# nâng cao”:
Đây là khóa học dành do: 
- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khóa học cung cấp kiến thức để học viên tìm hiểu chuyên sâu hơn về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...), giúp học viên thuần thục về cách sử dụng C#. Từ đó hoàn thiện được khả năng lập trình với C# và đủ khả năng để:
 - Gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 - Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 - Triển khai được mô hình đa tầng
 - Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng
 
Nội dung khóa học “C# nâng cao”:
• Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
• Xử lý tập tin trong C#
• Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
• Kiến trúc đa tầng trong C#
• Đóng gói ứng dụng
• Giới thiệu một số Third party Component
 
Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh
• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 
• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 
• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.
• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.
• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
10 video 0 bài tập
Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
Bài 3: Menu & ContextMenu
Bài 4: Toolbar & Statusbar
Bài 5: ListView
Bài 6: DataGridView
Bài 7: TreeView
Bài 8: Tabcontrol
Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
Bài 10: Project thực tế

Phần 2: Xử lý tập tin trong C#
4 video 0 bài tập
Bài 11: Xử lý TextFile trong C#
Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#
Bài 13: RichTextBox & StreamFile
Bài 14: Project thực tế

Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
12 video 0 bài tập
Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET
Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server
Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu
Bài 19: Cách thêm dữ liệu
Bài 20: Cách sửa dữ liệu
Bài 21: Cách xóa dữ liệu
Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure
Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
Bài 24: Databinding
Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#
Bài 26: Project thực tế

Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#
2 video 0 bài tập
Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng

Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component
2 video 0 bài tập
Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng
Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar

Phần 6: Đóng gói ứng dụng
2 video 0 bài tập
Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#

Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án
5 video 0 bài tập
Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access
Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách
Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu
Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu

Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải
5 video 0 bài tập
Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát
Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
Đánh giá góp ý khóa học
Khóa học liên quan
Tài liệu tải về


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 21 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 700,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Javascript nâng cao ES6

Bạn sẽ học được gì? Năm vững kiến thức và các thông tin liên quan về React native. Làm quen với các công cụ: git, nodejs, yarn, Expo, xcode, android...

Lập trình Python cơ bản

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python, • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top