Building Conversational Experiences with Dialogflow

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course provides a deep dive into how to create a chatbot using Dialogflow augment it with Cloud Natural Language API and operationalize it using Google Cloud tools.

WEEK 1
15 minutes to complete
Welcome to the course
This module introduces the course agenda.
2 videos (Total 5 min) 1 reading

16 minutes to complete
Building conversational experiences with Dialogflow
This module gives an introduction of conversational agents (chatbots) reviews the evolution of and challenges designing for rich natural language conversational agents and introduces Dialogflow as a tool for such experiences.
5 videos (Total 12 min)

2 hours to complete
Defining Intents and Entities
This module covers the basic building blocks of designing a conversational agent in Dialogflow
3 videos (Total 22 min)

2 hours to complete
Maintaining context and taking actions
This module continues to extend your agent's capabilities to be able to understand context and fulfill actions.
2 videos (Total 21 min)

WEEK 2
4 hours to complete
Taking your chatbot to production
This module takes a look at how you can operationalize your agent...in other words what you need to do to take your chatbot into production.
9 videos (Total 45 min)

12 minutes to complete
Additional Features
This module discusses some of the beta features that you can experiment with you to further enhance your chatbot
4 videos (Total 12 min)

2 minutes to complete
Summary
This module covers a summary of all the topics so far
1 video (Total 2 min)


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Google Cloud

Thời lượng: 8 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top