Building Cloud Services with the Java Spring Framework

2.9
Rated 2.9 out of 5

This MOOC describes by example how to build cloud services via the use of object-oriented design techniques; Java programming language features; Java Servlets the Java Spring Framework; and cloud computing platforms such as Amazon Web Services. Due to the importance of building secure and scalable mobile/cloud platforms this MOOC will not only show you how to build cloud services but how to do so securely scalably and efficiently. Security and scalability topics will be woven into discussions of cloud service creation so that students learn from the start how to create robust cloud services.

WEEK 1
2 hours to complete
Week One
The description goes here
17 videos (Total 110 min)

WEEK 2
5 hours to complete
Week Two
The description goes here
12 videos (Total 90 min)

WEEK 3
2 hours to complete
Week Three
The description goes here
12 videos (Total 114 min)

WEEK 4
6 hours to complete
Week Four
The description goes here
16 videos (Total 159 min)


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Vanderbilt University

Thời lượng: 14 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Getting Started as a Web Developer

Course Goal: Kickstart Your Development Environment Basics of Version Control with Git Basics of Command Line Basics of Sublime Text

Front-End JavaScript Frameworks: Angular

This course concentrates mainly on Javascript based front-end frameworks and in particular the Angular framework (Currently Ver. 6.x). This course will use Typescript for developing Angular application. Typescript features will...

JavaScript jQuery and JSON

In this course we'll look at the JavaScript language and how it supports the Object-Oriented pattern with a focus on the unique aspect of how JavaScript approaches OO. We'll explore...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top