Blockchain Basics

2.9
Rated 2.9 out of 5

This first course of the Blockchain specialization provides a broad overview of the essential concepts of blockchain technology – by initially exploring the Bitcoin protocol followed by the Ethereum protocol – to lay the foundation necessary for developing applications and programming.

You will be equipped with the knowledge needed to create nodes on your personal Ethereum blockchain create accounts unlock accounts mine transact transfer Ethers and check balances.

WEEK 1
4 hours to complete
Blockchain Defined
We will introduce and define blockchain explain the structure and operational aspects of Bitcoin blockchain and compare different types of blockchains.
5 videos (Total 26 min) 6 readings 5 quizzes

WEEK 2
4 hours to complete
Ethereum Blockchain
We will discuss the innovation of the Ethereum blockchain review its protocol and explore the payment model for code execution.
5 videos (Total 19 min) 5 readings 5 quizzes

WEEK 3
4 hours to complete
Algorithms & Techniques
We will discuss the concept of asymmetric key encryption define the concept of hashing and explain techniques that use algorithms to manage the integrity of transactions and blocks in blockchain.
4 videos (Total 21 min) 5 readings 5 quizzes

WEEK 4
7 hours to complete
Trust Essentials
We will define elements of trust in blockchain and discuss the Consensus protocol.
5 videos (Total 19 min) 5 readings 6 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  University at Buffalo

Thời lượng: 19 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top