Asymmetric Cryptography and Key Management

2.9
Rated 2.9 out of 5

Welcome to Asymmetric Cryptography and Key Management!

WEEK 1
2 hours to complete
Asymmetric Cryptography Overview
This module reviews the principles and requirements of asymmetric cryptography which uses a pair of keys - with one party using a public key and the other using the corresponding private key or vice versa - in contrast to symmetric cryptography using a shared secret key.
6 videos (Total 25 min) 1 reading 2 quizzes

WEEK 2
2 hours to complete
RSA Algorithm
This module describes the RSA cipher algorithm from the key setup and the encryption/decryption operations to the Prime Factorization problem and the RSA security.
6 videos (Total 18 min) 2 readings 2 quizzes

WEEK 3
3 hours to complete
Diffie-Hellman Key Exchange
Diffie-Hellman Key Exchange is an asymmetric cryptographic protocol for key exchange and its security is based on the computational hardness of solving a discrete logarithm problem. This module explains the discrete logarithm problem and describes the Diffie-Hellman Key Exchange protocol and its security issues for example against a man-in-the-middle attack.
8 videos (Total 20 min) 2 readings 2 quizzes

WEEK 4
1 hour to complete
Key Distribution and Management
Cryptographic schemes build on cryptographic key which provides asymmetry between the legitimate parties and the attacker. This module describes key distribution approaches and focuses on the approach based on public-key certificates/authority and public-key infrastructure that can support large number of parties e.g. Internet.
5 videos (Total 20 min) 1 reading 1 quiz


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  University of Colorado System

Thời lượng: 9 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Azure Infrastructure Fundamentals

Microsoft Azure is a service created by Microsoft to provide cloud computing for creating and managing applications and services using a cloud environment. Azure provides software as a service (SaaS)...

Secure Networked System with Firewall and IDS

In this MOOC we will focus on learning how network systems are secured using firewalls and IDS. This will include understanding the basic components of network security constructing a dual-firewall...

Basic Cryptography and Programming with Crypto API

In this MOOC we will learn the basic concepts and principles of crytography apply basic cryptoanalysis to decrypt messages encrypted with mono-alphabetic substitution cipher and discuss the strongest encryption technique...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top