ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

2.9
Rated 2.9 out of 5

“ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)”:
ACCA F2 – Management Accounting là môn cơ bản thuộc mảng kiến thức Kế toán quản trị, là môn tiền đề để học ACCA F5 – Performance Management (Quản lý hoạt động kinh doanh) và cao hơn là ACCA P5 – Advanced Performance Management (Quản lý hoạt động kinh doanh nâng cao). Vì vậy, nếu học viên hiểu rõ bản chất các nội dung trong môn F2 thì có thể hỗ trợ cho việc học F5, P5 sau này rất nhiều.
 
“ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)”:
A – Bản chất, nguồn và mục đích của thông tin quản trị (The Nature, Source and Purpose of Management Information).
B – Phương pháp và nguyên tắc kế toán Chi phí (Cost Accounting Techniques).
C – Dự toán ngân sách (Budgeting).
D – Phân loại chi phí theo định mức (Standard Costing).
E – Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh (Performance Measurement).
 
Lợi ích sau khóa học “ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)”:
- Giải thích bản chất và mục tiêu của kế toán chi phí và kế toán quản lý.
- Mô tả chi phí theo phân loại, tính chất và mục đích.
- Áp dụng toán học cần thiết trong kinh doanh và sử dụng bảng tính.
- Giải thích và áp dụng các kỹ thuật kế toán chi phí.
- Chuẩn bị và phối hợp ngân sách và giá thành tiêu chuẩn trong việc lập kế hoạch, thông tin phản hồi và kiểm soát.
- Sử dụng các kỹ thuật kế toán quản trị trong việc hỗ trợ và ra quyết định.
 
Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Cẩm Chi (FCCA (Fellow member of ACCA), CPA)
Là giảng viên chính và người sáng lập của Unity Academy – trung tâm đào tạo được ACCA công nhận.
Là thành viên kỳ cựu của ACCA (UK) từ năm 2009 (FCCA).
Có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam) từ năm 2010.
Là giảng viên chương trình ACCA (UK) và các chứng chỉ quốc tế khác từ năm 2009, với thế mạnh đưa các tình huống thực tế trở thành ví dụ, giúp cho bài học sinh động và thực tiễn.

ACCA F2 - Week 1
5 video 0 bài tập
F2.1.1 ACCA F2 Introduction
F2.1.2 Session 1 Accounting for management
F2.1.3 Session 2 Source of data
F2.1.4 Session 3 Cost classification
F2.1.5 Session 3.1 Cost Behaviour

ACCA F2 - Week 1_Remind
2 video 0 bài tập
F2.1.6 Session 1 Accounting for Management
F2.1.7 Session 2 Sources of data

ACCA F2 - Week 1_Chữa bài tập
3 video 0 bài tập
F2.1.8 Accounting for management_Exercise
F2.1.9 Cost classification_Exercise
F2.1.10 Cost Behaviour_Exercise

ACCA F2 - Week 2
4 video 0 bài tập
F2.2.1 Session 4 Present Information
F2.2.2 Session 5 Material
F2.2.3 Session 6 - Labour cost
F2.2.4 Labor cost practice

ACCA F2 - Week 2_Remind
5 video 0 bài tập
F2.2.5 Session 5 Presenting Information
F2.2.6 Session 6.1 Accounting for Materials
F2.2.7 Session 6.2 Inventory Valuation
F2.2.8 Session 7.1 Accounting for Labour
F2.2.9 Session 7.2 Accounting for Labour

ACCA F2 - Week 2_Chữa bài tập
3 video 0 bài tập
F2.2.10 Present Information_Exercise
F2.2.12 Accounting for Labour_Exercise
F2.2.11 Accounting for Materials_Exercise

ACCA F2 - Week 3
4 video 0 bài tập
F2.3.1 Session 7 Overhead
F2.3.4 Session 10 Process costing
F2.3.3 Session 9 Job costing
F2.3.2 Session 8 Absorption and Marginal costing

ACCA F2 - Week 3_Remind
12 video 0 bài tập
F2.3.5 Session 8.1 Accounting for Overhead
F2.3.6 Session 8.2 Accounting for Overhead
F2.3.7 Session 9.1 AB and Marginal Costing
F2.3.8 Session 9.2 AB and Marginal Costing
F2.3.9 Sesion 10.1 Job, Batch and Services Costing
F2.3.10 Session 10.2 Job and Batch Costing
F2.3.11 Session 11.1 Process Costing WIP
F2.3.12 Session 11.2 Process Costing
F2.3.13 Session 11.3 Process Costing Losses
F2.3.14 Session 12 Joint Product and By Product
F2.3.15 Session 13.1 Activity Based Costing
F2.3.16 Session 13.2 Total Quality Management

ACCA F2 - Week 3_Chữa bài tập
6 video 0 bài tập
F2.3.17 Accounting for Overhead_Exercise
F2.3.18 AB and Marginal Costing_Exercise
F2.3.19 Job Batch and Services Costing_Exercise
F2.3.20 Process Costing_Exercise
F2.3.21 Process Costing, Joint Product and By Product_Exercise
F2.3.22 Alternative Costing Principle_Exercise

ACCA F2 - Week 4
5 video 0 bài tập
F2.4.1 Session 12 Budgeting (1)
F2.4.2 Session 12 Budgeting (2)
F2.4.3 Session 13 Budget preparation (1)
F2.4.4 Session 13 Budget preparation example (2)
F2.4.5 Session 13 Cash budget preparation (3)

ACCA F2 - Week 4_Remind
7 video 0 bài tập
F2.4.6 Session 15.1 Budgeting
F2.4.7 Session 15.2 Budgeting
F2.4.8 Session 16 Budgetary Process
F2.4.9 Session 17 Making Budget Works
F2.4.10 Session 14 Forcasting Home Study
F2.4.11 Session 18 Capital Expenditure Budgeting
F2.4.12 Session 14 Flexible budget

ACCA F2 - Week 4_Chữa bài tập
4 video 0 bài tập
F2.4.13 The budgetary process (Part 1)_Exercise
F2.4.14 The budgetary process (Part 2)_Exercise
F2.4.15 Making Budget Works_Exercise
F2.4.16 Capital Expenditure Budgeting_Exercise

ACCA F2 - Week 5
3 video 0 bài tập
F2.5.1 Methods of Project Appraisal
F2.5.2 NPV Method
F2.5.3 IRR Method

ACCA F2 - Week 6
4 video 0 bài tập
F2.6.1 Session 15 Standard cost
F2.6.2 Session 16 Sales variances
F2.6.3 Session 16 Labour variances
F2.6.8 Session 21.3 Cost Variance

ACCA F2 - Week 6_Remind
5 video 0 bài tập
F2.6.5 Session 20 Standard Costs
F2.6.6 Session 21.1 Cost Variances
F2.6.7 Session 21.2 Cost Variance
F2.6.5 Session 20 Standard Costs
F2.6.9 Session 22 Sales Variances and Operating Statement

ACCA F2 - Week 6_Chữa bài tập
1 video 0 bài tập
F2.6.10 Session 19 Standard Costing_Exercise

ACCA F2 - Week 7
6 video 0 bài tập
F2.7.1 Session 17 Capital budgeting and DCF - Part 1
F2.7.2 Session 17 Capital budgeting and DCF- Part 2
F2.7.3 Session 18 Performance Measurement Part 1
F2.7.4 Session 18 Performance Measurement Part 2
F2.7.5 Session 19 Further aspects of performance measurement
F2.7.6 Practical Excercises

ACCA F2 - Week 7_Remind
2 video 0 bài tập
F2.7.7 Session 23.1 Performance Measurement
F2.7.8 Session 23.2 Performance measurement

ACCA F2 - Week 7_Chữa bài tập
4 video 0 bài tập
F2.7.10 Performance Measurement (Part 1)_Exercise
F2.7.11 Performance Measurement (Part 2)_Exercise
F2.7.12 Performance Measurement (Part 3)_Exercise
F2.7.13 Application Performance Measurement_Exercise
Tài liệu khóa học
Đánh giá góp ý khóa học
Khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 23 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 2,300,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Tin học kế toán

Các kỹ năng thực tế về tin học, ứng dụng các phần mềm Excel và Word vào thực hành công tác kế toán.

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top