Tài chính

Có 54 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA. - Thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán, cập nhật số dư đầu năm. - Hạch toán và định khoản chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng yếu tố và vụ việc kế toán phát sinh....
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel

5 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Tự làm kế toán tổng hợp cho bất cứ doanh nghiệp nào, hoặc nhận riêng làm cho nhiều công ty cùng một lúc. - Bạn hiểu sâu hơn về kế toán, biết quy trình , trình tự làm việc, biết đặt công thức cho từng loại sổ...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Nghiệp vụ MISA nâng cao

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi hạch toán. - Sắp xếp theo trình tự ngày tháng chứng từ, hạch toán, định khoản chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng yếu tố...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Cách tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- 3 định hướng để tìm kiếm những cơ hội đầu tư tiềm năng. - Đưa ra 3 khung đánh giá để có cái nhìn tổng thể về: cổ phiếu, doanh nghiệp và ngành mà nhà đầu tư quan tâm. - Tạo ra xuất phát điểm hợp lý...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

5 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

• Định nghĩ về phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh • Đặt lệnh mua bán để khớp lệnh hiệu quả nhất. • Chọn thời điểm vào lệnh hợp lý. • Xác định xu hướng giá của thị trường. • Tìm hiểu tâm lí đầu tư...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z

10 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

• Bạn sẽ HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế GTGT. • Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế GTGT hàng tháng, hàng quý, cuối năm.  • Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê...
"]

798,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z

10 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

• Bạn sẽ HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNCN. • Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, cuối năm. • Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê...
"]

798,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

12 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

• Bạn sẽ HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNDN. • Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNDN hàng tháng, hàng quý, cuối năm. • Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê...
"]

798,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Tổng quan về thuế

6 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

• Tự tin làm những công việc đã học và áp dụng vào doanh nghiệp •  Tránh được những sai sót không đáng có trong quá trình kê khai và nôp thuế •  Có được nền tảng cho những chương trình chuyên sâu hơn về thuế •  Bạn có được lượng...
"]

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Thành thạo cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán

9 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

• Hiểu và phân biệt các hình thức hóa đơn. • Hiểu và phân biệt các loại hóa đơn. • Nắm rõ thế nào là hóa đơn HỢP LÝ, HỢP LỆ, HỢP PHÁP. • Nắm được QUY TRÌNH để có hóa đơn sử dụng. • Nắm rõ các...
"]

798,000

Scroll to Top