Tài chính

Có 54 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Ban hành quy chế quản lý văn phòng phẩm. - Ứng dụng hệ thống Email nội bộ trong giao dịch. - Kỹ năng hành chính văn phòng. - Ban hành quy chế định mức xăng dầu, sửa xe ô tô. - Giải pháp tiết kiệm chi phí...
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

6 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Hiểu về tổ chức doanh nghiệp. - Hiểu các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô. - Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro. - Xác định vai trò của kế toán. - Nguyên lí lãnh đạo và quản trị con người.
"]

399,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Định khoản kế toán cho người mất gốc

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Giúp những bạn đã, đang và sẽ tham gia vào lĩnh vực kế toán nắm những nguyên tắc định khoản. - Am hiểu hơn về các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán. - Biết cách hệ thống hóa tài khoản kế...
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Kế toán thuế tổng hợp trên Excel

7 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kế toán. - Tránh những lỗi sau cần tránh khi mà kế toán Excel. - Nắm vững cách sử dụng phần mềm kế toán trên Excel. - Các lưu ý quan trọng khi thao tác Excel.
"]

498,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Đầu tư chứng khoán theo phương pháp đà đăng trưởng

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Xây dựng hệ duy đúng trong đầu tư tăng trưởng. - Cách nhận diện thị trường đang trong giai đoạn thuận lợi. - Cách chính xác chọn được doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai. - Xây dựng hế thống Mua/Bán trong đầu tư...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của ACCA. - Hiểu rõ hơn về bản chất của môi trường kinh doanh xung quanh doanh nghiệp. - Hiểu về các vai trò của bộ phận Kế toán. - Hiểu về tầm quan trọng của...
"]

399,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA. - Thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán, cập nhật số dư đầu năm. - Hạch toán và định khoản chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng yếu tố và vụ việc kế toán phát sinh....
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel

5 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Tự làm kế toán tổng hợp cho bất cứ doanh nghiệp nào, hoặc nhận riêng làm cho nhiều công ty cùng một lúc. - Bạn hiểu sâu hơn về kế toán, biết quy trình , trình tự làm việc, biết đặt công thức cho từng loại sổ...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Nghiệp vụ MISA nâng cao

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi hạch toán. - Sắp xếp theo trình tự ngày tháng chứng từ, hạch toán, định khoản chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng yếu tố...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Cách tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- 3 định hướng để tìm kiếm những cơ hội đầu tư tiềm năng. - Đưa ra 3 khung đánh giá để có cái nhìn tổng thể về: cổ phiếu, doanh nghiệp và ngành mà nhà đầu tư quan tâm. - Tạo ra xuất phát điểm hợp lý...
"]

198,000

Scroll to Top