Luyện thi

Có 32 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

TOEIC Reading 2

6 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Phân biệt nhanh các dạng câu hỏi Reading Phân loại đáp án cho từng dạng nhanh chóng nhất Nắm vững các điểm ngữ pháp thường xuất hiện Nắm vững những từ vựng quan trọng về các chủ đề trong bài thi
"]

198,000

Cung cấp bởi:   /  

Improve your TOEFL® score

3 tháng / Dạy bằng  /  

This comprehensive prep course on TOEFL is meant for those who want to get good marks in the test. The best part is that study mode is online that you can do from anywhere. During the class, you can learn more important lessons in an easy way. You...
"]

Scroll to Top