Công nghệ thông tin

Có 207 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Quản trị mạng cơ bản

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Bước đầu hiểu về mạng máy tính một cách căn bản Hiếu hơn về vai trò của người làm quản trị mạng  Có kiến thức để tự sửa chữa những lỗi đơn giản về Internet Đủ khả năng đảm bảo an toàn thông...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

C# nâng cao

21 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C# • Là cơ sở...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

LinQ chuyên sâu

18 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL • Xây dựng được...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

17 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice • Kỹ thuật tương tác dữ...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Nhập môn lập trình máy tính

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Các khái niệm cơ bản về máy tính. Nguyên lý hoạt động của máy tính. Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) và giải thuật (Algorithms). Tổng quan về các loại ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng phổ biến. Lập trình...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 1

15 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Bạn sẽ học được gì? Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giúp cho các bạn: - Nắm vững kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống - Đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu...
"]

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 2

24 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Bạn sẽ học được gì? Khóa học "Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2", giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần mở rộng trong PHP như: Sử dụng biểu thức chính quy để trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu từ...
"]

Scroll to Top