Công nghệ thông tin

Có 207 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lấy tin tự động, HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP

5 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Nội dung của khóa học bao gồm 4 phần chính: - Phần 1: Trong phần đầu tiên “xây dựng chương trình trắc nghiệm tin học”, bạn sẽ được hướng dẫn cách tổ chức tập tin để lưu trữ thông tin của các câu hỏi...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)

22 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python... • Làm chủ được C++ sẽ giúp...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP

5 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Lập trình hướng đối tượng căn bản Abstract class và Interface Lambda functions & Closure Design Pattern Dependency Injection Namespace Xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh theo OOP
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

C# căn bản

21 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C# Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C# Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ Là...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Quản trị mạng cơ bản

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Bước đầu hiểu về mạng máy tính một cách căn bản Hiếu hơn về vai trò của người làm quản trị mạng  Có kiến thức để tự sửa chữa những lỗi đơn giản về Internet Đủ khả năng đảm bảo an toàn thông...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

C# nâng cao

21 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C# • Là cơ sở...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

LinQ chuyên sâu

18 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL • Xây dựng được...
"]

700,000

Scroll to Top