Công nghệ thông tin

Có 207 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

13 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Thành thạo lập trình PHP cơ bản theo mô hình hướng đối tượng, Thành thạo hệ cơ sở dữ liệu MySQL, Hiểu rõ các kiến thức, công cụ mới trong lập trình hiện đại, Thành thạo lập trình PHP nâng cao theo mô...
"]

498,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS

4 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Am hiểu tường tận kiến thức của SASS. • Có thể chuyển từ file thiết kê photoshop sang web sử dụng ngôn ngữ SASS. • Đủ khả năng đọc hiểu mã SASS và đưa lập trình vào CSS bằng cách sử dụng...
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Học cách sử dụng git & github cho lập trình và thiết kế website

4 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Cách cài đặt git và git hub.  • Cách up và tải file và lưu trữ trên github sử dụng các lệnh trong Git.  • Cách hosting một website đã làm xong lên github qua từng bước, chọn tên miền, tạo repo,...
"]

498,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

An ninh mạng cho Enduser

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì?   Cung cấp cho kiến thức và kỹ năng cần thiết để người dùng Internet sử dụng đúng và an toàn các công cụ trình duyệt Web, chương trình chat, công cụ diệt Virus Cung cấp kiến thức để phòng tránh và tự...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Java trong 4 tuần

19 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Sở hữu kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web. Có khả năng cài đặt và Coding Java Áp dụng được quy trình phát triển ứng dụng khi...
"]

500,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Android cơ bản

2 ngày / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Nắm vững kiến thức lập trình Android  Từng bước lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao  Biết cách sử dụng công cụ Android Studio, xử lý các control trên giao diện… Đủ khả năng lập trình một số ứng dụng đơn...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Android nâng cao

23 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Khả năng lập trình Android  Hoàn thiện kỹ năng lập trình và phát triển ứng dụng trên Android Hoản chỉnh được các ứng dụng Android  Tạo ra thu nhập bằng cách đưa các ứng dụng lên Google Play Có kiến thức nền tảng...
"]

500,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Webservice cho Di Động

14 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful). Kiến thức về Microsoft SQL Server. Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS Webserver. Am hiểu tường tận các kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Thiết kế và tối ưu website cho marketers

7 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Cách xây dựng kế hoạch phát triển website bền vững, Biết cách phát triển các dạng nội dung thường gặp, Biết cách thiết kế giao diện và nội dung hấp dẫn, Biết cách quản lý và đo lường Website.
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 3

18 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như: Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý...
"]

198,000

Scroll to Top