Chính sách riêng tư

Chính sách bảo mật này mô tả cách ecourses.vn sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho ecourses.vn khi bạn sử dụng trang web này.

ecourses.vn cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định trong phạm vi xác định của bạn khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này. ecourses.vn có ​​thể thay đổi chính sách quyền riêng tư bằng cách cập nhật trang này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

Chính sách này có hiệu lực từ tháng 10 năm 2019.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì:

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau: thông tin liên hệ về tên và chức danh công việc, bao gồm thông tin nhân khẩu học địa chỉ email, chẳng hạn như mã bưu điện, sở thích, thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng và / hoặc ưu đãi.

Chúng tôi làm gì với những thông tin thu thập được 

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn, đặc biệt vì các lý do sau: Lưu giữ hồ sơ nội bộ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị, bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn cho mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email, điện thoại, fax hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Cách chúng tôi sử dụng cookie

Cookie là một tập tin nhỏ yêu cầu quyền được cài đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, tập tin này sẽ được thêm và cookie giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho bạn biết khi bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookies cho phép các ứng dụng web trả lời bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động theo nhu cầu, thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu được xóa khỏi hệ thống. Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn bằng cách cho phép chúng tôi giám sát trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn thấy không hữu ích. Cookie không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Điều này có thể ngăn bạn tận dụng tối đa lợi thế của trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web quan tâm khác. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị chi phối bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn để hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo các cách sau:

Bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào một biểu mẫu trên trang web, bạn sẽ luôn có cơ hội hủy đăng ký hoặc từ chối đăng ký bất kỳ thư hoặc lời mời tiếp thị. Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào bằng cách viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@ecourses.vn.

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang cung cấp cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư cho chúng tôi càng sớm càng tốt qua email cho chúng tôi tại info@ecourses.vn.

Scroll to Top