Tra cứu

Bài viết cập nhật

Top 9 trang web tìm khoá học online hiệu quả

Tìm khoá học online cũng giống như việc đi tầm sư học đạo. Tuỳ thuộc vào nhu cầu, mong muốn, điều kiện tài chính và khả năng tiếp thu của từng cá nhân, người học sẽ phải biết mình muốn gì trước khi quyết định...

Phong Nguyễn | October 31, 2019

Top 10 LMS mã nguồn mở tốt nhất cho elearning

Có nhiều lựa chọn về hệ thống LMS để quản lý học tập và huấn luyện online, ví dụ như hệ thống LMS mã nguồn mở, cloud-based LMS. Phòng L&D (Learning và Development) và Training Manager của các tập đoàn lớn đều có xu hướng...

Phong Nguyễn | October 31, 2019

Top 10 cloud-based LMS tốt nhất cho elearning

Có nhiều lựa chọn về hệ thống LMS để quản lý học tập và huấn luyện online, ví dụ như hệ thống LMS mã nguồn mở, cloud-based LMS. Ứng dụng Learning Management System (LMS) trên nền điện toán đám mây sẽ hơi có chút rủi...

Phong Nguyễn | October 30, 2019

Scroll to Top