Công cụ soạn bài giảng

Bài viết cập nhật

Top 5 công cụ soạn bài giảng online 2019

Ngày nay, dù nhiều hình thức giáo dục vẫn đang được thực hiện theo mô hình đào tạo tại chỗ, việc sử dụng mô hình đào tạo online đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Việc áp dụng mô hình này không chỉ làm...

Phong Nguyễn | December 18, 2019

top-5-công-cụ-thiết-kế-online-courses

Scroll to Top