Scarlet Nguyen

Bài viết cập nhật

Viễn cảnh 2050: Thế hệ tiếp theo nên học gì để thành công?

Nhân loại hiện đang đối mặt với những cuộc cách mạng chưa từng có tiền lệ — khi mà những bài học lịch sử dần vỡ vụn, và vẫn chưa có những câu chuyện mới nào nổi lên để thay thế chúng. Câu hỏi được...

Scarlet Nguyen | April 13, 2020

cái-nhìn-toàn-diện

Con gái có nên học Công Nghệ Thông Tin không?

Nếu bạn là con gái thì có thể đối diện với một vài lý do sau mà không dám học những ngành như lập trình, kỹ sư: Ngành đó cho con trai => không phù hợp với con gáiKhông được tiếp xúc với máy tính...

Scarlet Nguyen | April 10, 2020

nữ-có-nên-học-công-nghệ-thông-tin

Scroll to Top