Search Results for: học python

Có 2 khóa học

python

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Python cơ bản

13 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python, • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)

22 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu • Là cơ sở để học tiếp các...
"]

700,000

Scroll to Top