Top 9 trang web tìm khoá học online hiệu quả

Tìm khoá học online cũng giống như việc đi tầm sư học đạo. Tuỳ thuộc vào nhu cầu, mong muốn, điều kiện tài chính và khả năng tiếp thu của từng cá nhân, người học sẽ phải biết mình muốn gì trước khi quyết định tầm sư.

Dưới đây là danh sách 9 trang web tìm kiếm giúp người học tham khảo thông tin, so sánh, đánh giá và chọn lọc các khoá học trực tuyến phù hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau trên thế giới.

tìm-khóa-học-trên-classcentral

1. Class Central

Học từ những giảng viên tốt nhất. Khám phá hàng ngàn khóa học trực tuyến miễn phí từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới như MIT, Stanford và Harvard.

tìm-khoá-học-classpert

2. Classpert

So sánh các khóa học trực tuyến từ hơn 26 nền tảng khác nhau. Xem thông tin chi tiết về giá cả, xem video giới thiệu, đọc giáo trình và xem các đánh giá trước khi quyết định.

tìm-khoá-học-mooclist

3. Mooc-list​

Tìm kiếm các khóa học trực tuyến miễn phí từ Coursera, edX, FutureLearn và các trường đại học hàng đầu khác trong một loạt các danh mục và môn học.

tìm-khoá-học-trên-coursebuffet

4. Coursebuffet

Tìm và so sánh hàng trăm khóa học trực tuyến miễn phí (MOOCs) từ hơn 250 trường đại học trên thế giới.

tìm-khoá-học-trên-oeconsortium

5. Oeconsortium

OEC phối hợp với MERLOT cung cấp công cụ tìm kiếm trên OER (Tài nguyên giáo dục mở). OER là các tài liệu giáo dục trực tuyến được cấp phép công khai cho phép giáo viên và học sinh tự do sử dụng, chia sẻ và sửa đổi.

tìm-khoá-học-trên-OpenCourser

6. Opencourser

Nhiệm vụ của OpenCourser là cung cấp cho người học thông tin đáng tin cậy liên quan đến các khóa học trực tuyến và MOOCs. 

tìm-khoá-học-trên-my-mooc

7. My-mooc

Tìm thứ hạng trực tuyến của MOOC phổ biến nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng được thiết lập trên cơ sở tỷ lệ giữa số lượng đánh giá và xếp hạng của từng MOOC.

tìm-khoá-học-trên-future-learn

8. Futurelearn

Chọn từ hàng trăm khóa học trực tuyến của các trường đại học và tổ chức chuyên gia hàng đầu.

tìm-khoá-học-trên-mooclab

9. Mooclab

Đây là nguồn tài nguyên giáo dục hỗ trợ người học trực tuyến thành công trong mọi khía cạnh của việc học. Công nghệ và dịch vụ của chúng tôi tồn tại để làm cho trải nghiệm của bạn dễ dàng hơn.

Sưu tầm và tổng hợp


E-learning advocate. Instructional Design. Marketing. Entrepreneur. Owner of ecourses.vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top